Tây Du Ký Khai Mở Server S6

Tây Du Ký Mở Sever S6

Song hành cùng sự kiện mở S6 - Bạch Cốt Động vào ngày mai sẽ là các chuỗi hoạt động vô cùng hấp dẫn dành cho các Tiên Gia

1. Hoạt động đua Top


- Nội dung hoạt động: Khi thời gian hoạt động kết thúc, các tiên gia sẽ được ghi nhận kết quả các Top và phát thưởng tương ứng với thứ hạng đạt được (chi tiết giải bên dưới).

- Chi tiết phần thưởng:

o Top Tranh Bá:(Top 10 Tiên gia trong bảng xếp hạng Tranh bá được nhận phần thưởng)


Tải Game


Chi tiết cập nhật server S6

o Top Cấp Độ (Top 10 tiên gia trong bảng xếp hạng cấp độ được nhận thưởng)

o Top Anh Hùng (Top 10 tiên gia trong bảng xếp hạng Anh Hùng được nhận thưởng)- Lưu ý: Danh sách nhận thưởng sẽ do SSG thu thập đúng thời điểm kết thúc hoạt động, việc cập nhật bxh sẽ do hệ thống xử lý vì vậy thông báo nhận thưởng sẽ là kết quả cuối cùng.

2. 8 hoạt động dành cho Tiên Nhân mới.


- Điều kiện tham gia: Sự kiện dành cho toàn bộ tiên nhân tham gia Tây Du Ký.

- Hướng dẫn chi tiết :


Tìm Kiếm